Syrische vluchtelingen en het begeerlijke gemiddelde, okt 2015

Gezichten met gemiddelde verhoudingen zijn aantrekkelijker, zo wijzen sommige wetenschappelijke onderzoeken uit. In het vluchtelingdebat heeft het gemiddelde een zelfde aantrekkingskracht. Voor,- en tegenstanders van Syrische vluchtelingen zetten hun argumenten graag kracht bij met gemiddelde cijfers. Aanleiding voor kunstenaar Jeroen van der Most om het effect van een potentiele instroom van 100.000 Syrische vluchtelingen op het gemiddelde Nederlandse gezicht te visualiseren. Oordeel zelf: in hoeverre dekt het gemiddelde de lading van de discussie? 

 

Kunstenaar Jeroen van der Most over dit experiment

"Ik gebruikte Google om afbeeldingen te zoeken van Nederlandse en Syrische gezichten. Met gezichtherkenningsalgoritmes en gemiddelden berekeningen, extraheerde ik vervolgens gemiddelde gezichten uit de afbeeldingen. Ik ben uitgegaan van een potentiele instroom van 100.000 Syrische vluchtelingen. Ook verzamelde ik Nederlandse bevolkingscijfers en gegevens over het aantal AZC's en daarin aanwezige asielzoekers. Op basis van die data extrapoleerde ik de gemiddelden naar virtuele cirkels rondom de AZC's en genereerde ik gemiddelde gezichten per afstand." 

Lees ook over de Gemiddelde Rembrandt

Internationale versie van dit project.